Begrippenlijst

A

AANKOOPBEGELEIDING

Als je Hey! Makelaars vraagt om assistentie bij de zoektocht naar jouw woning dan noemen we dit aankoopbegeleiding. Wij worden dan jouw aankoopmakelaar en zullen jouw belangen behartigen bij de aankoop van een woning. Wij staan jou van A tot Z bij, van de bezichtiging tot en met de overdracht bij de notaris. Ook na de overdracht blijft hij het aanspreekpunt. Wij vragen hiervoor een vergoeding en dat noemen we courtage.

AANKOOPOPDRACHT

Als je Hey! Makelaars opdracht geeft voor de aankoopbegeleiding dan noemen we dit een aankoopopdracht. Hoe wij je precies bijstaan is afhankelijk van de opdracht, maar in een notendop bieden wij het volgende aan: zoekprofiel opstellen op basis van jouw budget en wensen, gezamenlijke bezichtigingen van passende woningen, controle (juridische) papierwinkel, onderhandelingen namens jou en de controle van het koopcontract. Wij vragen hiervoor een vergoeding en dat noemen we courtage.

AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK

De meeste mensen hebben bij de aanschaf van de woning een hypotheek nodig en de aflossingsvrije hypotheek is één van de mogelijkheden. Bij een aflossingsvrije hypotheek los je gedurende de looptijd van de hypotheek niets af en betaal je alleen rente. Na het verstrijken van de looptijd moet je de hypotheek uiteraard wel in zijn geheel aflossen of herfinancieren met een nieuwe hypotheek. Nieuw afgesloten aflossingsvrije hypotheken zijn niet aftrekbaar en daardoor wordt deze hypotheekvorm steeds minder gebruikelijk.

AFSLUITKOSTEN

De meeste mensen hebben bij de aanschaf van de woning een hypotheek nodig. Om een hypotheek af te sluiten moet je betalen voor de hypotheekakte, bemiddelingskosten voor de hypotheek, taxatiekosten en bijvoorbeeld de premie voor de NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Deze kosten noemen we afsluitkosten of financieringskosten.

AKTE

Afspraken en andere zaken kunnen worden vastgesteld in een notarieel document. Dit noemen we een akte en deze kan alleen door de notaris worden opgesteld. Bij een aan- of verkoop van een huis heb je de volgende aktes: Akte van Levering en indien van toepassing de Hypotheekakte.

AKTE VAN LEVERING

De notaris maakt de Akte van Levering op tijdens de eigendomsoverdracht van de woning. Als de woning betaald is door de koper en opgeleverd wordt door de verkoper dan wordt het document een aantal dagen later geregistreerd bij het Kadaster. Dit document staat ook bekend als het Eigendomsbewijs.

ANTI-SPECULATIEBEDING

Het anti-speculatiebeding wordt voornamelijk gebruikt bij nieuwe woningen. Het is bedoelt om te voorkomen dat er grote winsten gemaakt worden direct na oplevering van een nieuwbouwwoning. Meestal moet er in de eerste paar jaar toestemming worden gevraagd om te verkopen en moet een gedeelte van de winst worden afgedragen. Overtreding van het anti-speculatiebeding wordt bestraft met een hoge boete.

APPARTEMENT

Een appartement is een individuele woning in een gebouw met gemeenschappelijke onderdelen zoals een flat of appartementsgebouw.

APPARTEMENTSRECHT

Als je een Appartement koopt dan koop je een Appartementsrecht. Dit betekent dat je een mede-eigenaar wordt van een gedeelte van het gebouw en het recht hebt op het gebruik van een bepaald gedeelte van de woning, namelijk het Appartement. In de splitsingsakte staat exact omschreven welk gedeelte van het gebouw je mag gebruiken met een bijbehorend aandeel in het gebouw. De eigenaren zijn verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw. De kosten van de VvE worden naar rato verdeeld over de eigenaren.

ASBEST

Asbest werd vroeger vaak gebruikt in brandvertragende producten. Sinds 1993 is het gebruik van Asbest verboden, maar asbesthoudende materialen zijn tot en met de jaren tachtig veelvuldig toegepast. Met name voor oudere woningen is het aan te raden om een onderzoek naar asbesthoudende materialen te verrichten.

Hey! Makelaars neemt meestal een asbest-clausule gezamenlijk met een ouderdomsclausule voor woningen van voor 1993.

ASBESTCLAUSULE

Een Asbestclausule vrijwaart de verkoper van aansprakelijkheid als er onverwacht toch asbest wordt aangetroffen en daarmee ligt het risico dus bij de koper. Hey! Makelaars neemt een asbestclausule op voor woningen ouder dan 1993. Dit is van belang omdat het verwijderen van asbesthoudende materialen kostbaar kan zijn terwijl het meestal niet direct zichtbaar is.

B

BANKGARANTIE

Bij een bankgarantie verklaart de bank garant te staan voor een bedrag (meestal 10%) als de koper zijn verplichtingen niet nakomt. Als alternatief voor de bankgarantie kan de koper ook een waarborgsom bij de notaris storten. Als de koop na het tekenen van het koopcontract niet doorgaat dan kunnen de verkopers aanspraak maken op deze garantie of waarborgsom.

BEDENKTIJD

Na het tekenen van het koopcontract heb je nog drie dagen bedenktijd waarvan er minimaal twee werkdagen zijn. De bedenktijd gaat in op de dag nadat je het koopcontract heeft ontvangen. Eindigt de bedenktijd op een zaterdag, zondag of feestdag? Dan duurt de bedenktijd tot de eerstvolgende werkdag. Tijdens de bedenktijd kun je als koper alsnog afzien van de koop. Je hoeft daarvoor geen reden op te geven.

BELASTINGAFTREK

Huizenbezitters hebben een aantal belastingvoordelen in de vorm van belastingaftrek. Hierbij mag je bepaalde zaken aftrekken van je belastbaar inkomen waardoor je minder belasting betaalt. De bekendste is de hypotheekrenteaftrek waarbij je de betaalde hypotheekrente mag aftrekken. Verder zijn er bij de koop van een woning nog een aantal andere eenmalige aftrekposten: onder andere de kosten voor de taxatie, kosten voor de hypotheekakte en de premie voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

BLOKVERWARMING

Blokverwarming is een centraal verwarmingssysteem voor een geheel appartementencomplex. De maandelijkse energielasten worden in dit geval betaald via de VvE. Vaak heeft de woning wel een eigen warmwatervoorziening.

BOD

Als een potentiële koper geïnteresseerd is een woning dan kan deze een bod uitbrengen op de woning. Dit bestaat meestal niet alleen uit een bedrag maar ook uit aanvullende voorwaarden zoals bijvoorbeeld een voorbehoud van financiering en de opleverdatum. Vanaf het moment dat de verkoper een tegenbod doet ben je in onderhandeling. Ook kan de potentiële koper kan ook direct een eindbod doen waarna de verkoper kan kiezen om dit te accepteren of niet.

BOUWDEPOT/BOUWFINANCIERING

Bouwfinanciering is van toepassing op nieuwbouwwoningen. Dit gebeurt in termijnen waarbij eerst betaalt wordt voor de grond en de rest naarmate de bouw vordert. In het geval van een nieuwbouwwoning is meestal sprake van een bouwdepot. Een bouwdepot is een bankrekening waarop de hypotheek gestort wordt. Bijvoorbeeld de aannemer kan direct betaalt worden uit het bouwdepot als de nieuwbouw of verbouwing vordert.

Ook verbouwingen van bestaande woningen kan gebruik worden gemaakt van een bouwdepot. Ook hier kan de aannemer en leverancier van goederen direct betaalt worden uit het depot.

BOUWKUNDIG RAPPORT

Een bouwkundig rapport wordt opgesteld na een bouwtechnische keuring. De bouwkundig inspecteur vermeldt in het rapport de staat van de woning en eventuele gebreken. Ook is er een inschatting van de directe herstelkosten (binnen 1 jaar) en onderhoudskosten op termijn (binnen 5 jaar). Dit document is belangrijk voor de koper maar vaak ook voor de financier zodat zij de werkelijke staat van de woning kunnen inschatten.

BOUWTERMIJN

De oplevering van een nieuwbouwwoning kan vrij lang duren. Het is gebruikelijk dat de nieuwbouwwoning in gedeeltes worden betaald (grond, fundering gereed, eerste verdieping gereed, etc)  Deze termijnen noemen we bouwtermijnen en deze kunnen worden betaald uit het bouwdepot.

BUNGALOW

Een bungalow is een gelijkvloerse woning op de begane grond. Soms zijn er ook bungalows met een gedeeltelijke tweede verdieping en deze noemen we een semi-bungalow.

C

CANON

Het canon is de jaarlijkse heffing over erfpachtgrond.

CERTIFICERING

Iedereen mag zich in Nederland makelaar noemen. Daarom zijn er een aantal brancheverenigingen die kwaliteitscriteria en vakbekwaamheidseisen opstellen zodat iedereen die aangesloten is bij de branchevereniging aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Hey! Makelaars is aangesloten bij VBO Makelaars en wij moeten jaarlijkse voldoen aan bijscholing zodat de kwaliteit gegarandeerd blijft.

COURTAGE

De vergoeding voor de makelaar bij aankoop of verkoop van een woning noemen wij courtage. Veelal bestaat dit uit een percentage van de verkoopsom plus vaste opstartkosten. De courtage wordt vastgesteld in de bemiddelingsovereenkomst.

D

DOORZONWONING

Een doorzonwoning is een woning waarin de woonkamer van voor tot achter doorloopt. De woonkamer heeft voor en achter ramen en daarmee kan de zon de gehele dag door de woonkamer schijnen. Vandaar de naam doorzonwoning.

E

ECONOMISCHE WAARDE

De economische waarde is het bedrag waarvoor een woning verkocht zou worden als deze op de vrije markt verkocht zou worden. Met andere woorden verkocht onder optimale omstandigheden. De economische waarde is hetzelfde als marktwaarde.

EIGENDOMSAKTE/BEWIJS

De notaris maakt een Akte van Levering op tijdens de eigendomsoverdracht van de woning. Als de woning betaald is door de koper en opgeleverd wordt door de verkoper dan wordt het document een aantal dagen later geregistreerd bij het Kadaster. Dit document staat ook bekend als het eigendomsbewijs of eigendomsakte. Met dit documenten kun je bewijzen dat een woning uw eigendom is.

EIGENWONINGFORFAIT

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning die uw hoofdverblijf is. Dit bedrag tel je op bij uw inkomen tijdens de belastingaangifte. Over dit fictieve inkomen betaal je dus inkomstenbelasting.

EINDINSPECTIE

Vlak voor de oplevering van de verkochte woning kun je de woning inspecteren. Dit noemen we de eindinspectie. Tijdens deze inspectie wordt gecontroleerd of de woning leeg wordt opgeleverd, het warm water werkt, de toiletten doorspoelen en worden de meterstanden opgenomen.

EINDVOORSTEL

Als je in onderhandeling bent dan kunnen beide partijen een laatste bod doen. Hiermee geeft een verkoper aan dat ze niet lager willen zakken en een koper dat ze niet hoger willen bieden. Dit noemen we dan een eindvoorstel.

ERFDIENSTBAARHEID

Erfdienstbaarheid betekent het recht om gebruik te maken van een stuk grond (perceel) door derden. Een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld het recht van overpad, maar ook kunnen er bijvoorbeeld kabels en leidingen in de grond zitten. Deze erfdienstbaarheden zijn opgenomen in de transportakte en moeten tijdens elke verkoop weer worden opgenomen in de akte. Opheffen van de erfdienstbaarheid kan enkel via de notaris en met toestemming van beiden partijen.

ERFPACHT

Erfpacht is een zakelijk recht om een stuk grond te gebruiken waarvan iemand anders de eigenaar is. In deze situatie betaal je een vergoeding (het canon) aan de eigenaar. In de praktijk betekent dit dat je de grond ‘huurt’ en eigenaar bent van de woning op deze grond.

ERFPACHTCANON

Het erfpachtcanon is de vergoeding die betaalt wordt aan de eigenaar van de erfpachtgrond. In de praktijk betekent dit dat je ‘huur’ betaalt aan de eigenaar van de grond en eigenaar bent van de woning op deze grond.

EXECUTIEWAARDE

De executiewaarde is de waarde van een woning als deze gedwongen verkocht zou worden op bijvoorbeeld een executieveiling. Sinds 2013 wordt deze waarde niet meer vermeldt op taxatierapporten.

F

FINANCIERINGSVOORBEHOUD

In de meeste koopovereenkomsten wordt een financieringsvoorbehoud opgenomen. Dit betekent dat de koper de koop nog kan ontbinden als er geen bank of geldverstrekker is die een hypotheek wil verstrekken. Vaak is de termijn voor dit voorbehoud circa zes weken.

FINANCIERINGSKOSTEN

De meeste mensen hebben bij de aanschaf van de woning een hypotheek nodig. Om een hypotheek af te sluiten moet je betalen voor de hypotheekakte, bemiddelingskosten voor de hypotheek, taxatiekosten en bijvoorbeeld de premie voor de NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Deze kosten noemen we afsluitkosten of financieringskosten.

FULL-SERVICE

Bij Hey! Makelaars bieden wij altijd een full-service pakket aan. Dit betekent dat wij je van A tot Z bijstaan bij de aan- of verkoop van een woning. Dit traject begint met ons eerste adviesgesprek en eindigt bij de notaris. Ook na de notaris staan we je bij als er onverwacht toch nog zaken afgehandeld moeten worden na de overdracht.

FUNDA

Funda is de grootste en meeste bezochte huizensite van Nederland. Bijna elke aan- of verkoop begint op Funda en is daarmee de belangrijkste website als je een huis zoekt of een huis wilt verkopen.

G

GEMEENTELIJKE LASTEN

Gemeentelijke lasten zijn belastingen die de gemeente mag innen bij hun inwoners. Voorbeelden van deze belastingen staan op onderstaande lijst. De gemeentelijke lasten kunnen per gemeente verschillen.
- afvalstoffenheffing;
- onroerendezaakbelasting (OZB);
- belasting van roerende woon- en bedrijfsruimten;
- baatbelasting;
- forensenbelasting;
- toeristenbelasting;
- parkeerbelasting;
- hondenbelasting;
- reclamebelasting;
- precariobelasting;
- rioolheffing;
- reinigingsheffing;
- leges.

GESCHILLENCOMMISSIE

Een geschillencommissie behandelt klachten en geschillen tussen partijen en is bevoegd hier een uitspraak over te doen. VBO-Makelaars en dus Hey! Makelaars is aangesloten bij de Commissie Makelaardij en deze behandelt klachten over bijvoorbeeld courtage, schadevergoeding tot 10.000,-, de kwaliteit van de dienstverlening en intrekkingskosten.

H

HERBOUWWAARDE

De kosten om een object opnieuw te bouwen noemen we herbouwwaarde. Het gaat hier specifiek om hetzelfde gebouw op dezelfde plek als deze bijvoorbeeld verloren is gegaan na een brand.

HONORARIUM

De vergoeding voor de makelaar bij aankoop of verkoop van een woning noemen wij honorarium. Veelal bestaat dit uit een percentage van de verkoopsom plus vaste opstartkosten. Het honorarium wordt vastgesteld

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Het huishoudelijk regelement is van toepassing bij appartementen en hierin staan de regels beschreven waar een eigenaar of huurder van een object zich moeten houden. Dit gaat bijvoorbeeld over regels rondom geluidsoverlast, vloerbedekking en huisdieren. Het huishoudelijke reglement wordt vastgesteld tijdens de VvE-vergadering en kan regelmatig worden aangepast.

HUURBEDING

Een huurbeding kan worden opgenomen in de hypotheekakte. Als dit opgenomen is dan mag de eigenaar het object niet verhuren zonder toestemming van de geldverstrekker. Reden hiervoor is dat een woning met een huurder meestal minder opbrengt bij gedwongen verkoop en de geldverstrekker dus minder risico loopt.

HUUROVEREENKOMST

In een huurovereenkomst staan afspraken tussen huurder en verhuurder. Meestal is dit contract opgesteld volgens het template van ROZ. Een aantal zaken moeten altijd opgenomen zijn in de overeenkomst:
- uw naam
- naam van de verhuurder
- de huur, all-in of verdeeld in kale huur en servicekosten
- de borg, hoe hoog die is
- het adres
- een omschrijving van de huurwoning (aantal kamers, badkamer, tuin)
- begindatum huurcontract
- het tijdstip en de manier waarop je betaalt
- datum wanneer de huur omhoog gaat
- de regels voor de bewoners
- uw handtekening en de handtekening van de verhuurder

HUURWAARDEFORFAIT

Het huurwaardeforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning die uw hoofdverblijf is. Dit bedrag tel je op bij uw inkomen tijdens de belastingaangifte. Over dit fictieve inkomen betaal je dus inkomstenbelasting.

HYPOTHEEK

De meeste mensen hebben bij het kopen van een woning een lening nodig. Een lening met als een woning als onderpand (recht van hypotheek) noemen we een hypothecaire lening, vaak ook hypotheek genoemd. Om een hypothecaire lening af te sluiten kun je direct naar de bank of naar een hypotheekadviseur.

HYPOTHEEKAKTE

De notariële akte waarin het hypotheekrecht wordt verleend noemen we de hypotheekakte. Hierin staan alle rechten en plichten van beide partijen (hypotheekgever en hypotheeknemer) omschreven. Deze akte wordt ingeschreven bij het kadaster.

HYPOTHEEKGEVER

De hypotheekgever is diegene die het recht van hypotheek verstrekt. Dit betekent dat de hypotheekgever onderpand afgeeft over de woning en hiervoor een lening krijgt. Met andere woorden de hypotheekgever is diegene die de woning koopt met de lening.

HYPOTHEEKNEMER

De hypotheeknemer is diegene die de lening verstrekt nadat het onderpand (recht van hypotheek) is afgegeven. Dit is meestal een bank of verzekeringsmaatschappij.

HYPOTHEEKREGISTER

De hypotheekakte wordt ingeschreven bij het kadaster. Dit register noemen we het hypotheekregister.

K

KADASTER

Het Kadaster is een openbaar register waarin alle registergoederen waaronder woningen en appartementsrechten worden bijgehouden. In dit register staan onder andere omgeschreven wie de eigenaar van een registergoed is en welke rechten op dit registergoed gevestigd zijn. De informatie is openbaar en kan tegen betaling worden opgevraagd.

KLUSWONING

Het kluswoninglabel op Funda wordt gebruikt voor woningen die aan een flinke opknapbeurt toe zijn. Meestal zijn dit gedateerde woningen die vaak al een tijd leeg staan. De renovatie gaat vaak verder dan alleen badkamer en keuken maar ook meer structurele zaken zoals bijvoorbeeld ramen en kozijnen.

KOOPAKTE/KOOPOVEREENKOMST

Een koopakte is een document waarin de koopovereenkomst tussen koper en verkoper van een woning wordt vastgelegd. De koopovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd en heeft voor de koper een bedenktijd van drie dagen (zie bedenktijd). In een koopakte worden onder andere de volgende zaken vastgelegd:
- Gegevens van de koper en verkoper
- Gegevens over de woning
- De koopsom en de waarborgsom
- Overdrachtsdatum
- Ontbindende voorwaarden
Voor de koopovereenkomst wordt een vast template gebruikt, de Model Koopovereenkomst.

KOPERSMARKT

Een kopermarkt is als er veel aanbod is en weinig kijkers. In deze markt kunnen kopers dus uit veel aanbod kiezen en hebben het daardoor voor het zeggen. Daarom de term kopersmarkt.

KOSTEN KOPER

Bij woningen die te koop staan ziet u bij de vraagprijs vaak de afkorting k.k. staan. Dit staat voor kosten koper. Het zijn kosten die bij de vraagprijs opgeteld worden en die de koper betaalt. Hieronder vallen bijvoorbeeld notariskosten, kadasterkosten en overdrachtsbelasting.

KOSTEN MAKELAAR

Kosten koper of afgekort k.k. betekent dat bepaalde kosten voor de koper zijn en is de norm voor bestaande woningen. Hierbij valt te denken aan notariskosten, kadasterkosten en overdrachtsbelasting. De makelaarskosten zijn altijd voor de verkopende partij. Het tegenovergesteld is v.o.n. en dit zien we meestal bij nieuwbouwwoningen.

LEVERING

Nadat het koopcontract is getekend en de financiering is geregeld gaan beide partijen naar de notaris voor de daadwerkelijke levering. De notaris maakt een akte van levering op en schrijft deze in het Kadaster in. Deze levering is de juridische levering en deze staat los van de feitelijke levering. De feitelijke levering gebeurt bij de sleuteloverdracht en dit kan soms eerder zijn dan de juridische levering.

LEVERINGSAKTE

Voor de juridische levering maakt de notaris de leveringsakte. Deze noemen we ook wel de eigendomsakte en dit document wordt ingeschreven bij het Kadaster. Voor de overdracht krijgen beide partijen een concept akte van levering ter controle opgestuurd.

M

MACHTIGING NOTARIS

De koper en verkoper kunnen een machtiging afgeven bij de notaris als zijn niet bij de juridische overdracht aanwezig kunnen zijn. In dit geval gaat de betreffende partij eerder naar de notaris om het volmacht te ondertekenen. Als de koper een hypotheek nodig heeft dan is een volmacht meestal niet toegestaan door de leningverstrekker.

MAISONNETTE

Een maisonnette is een appartement met meerder verdiepingen dit in tegenstelling tot een appartement die uit één verdieping bestaat.

MAKELAARDIJ

Makelaardij is de overkoepelende term voor makelaars. Makelaars zijn in allerlei markten gebruikelijk, maar de meest bekende is de vastgoedmakelaar. Voorheen was makelaar een beschermd beroep, maar dit is inmiddels een aantal decennia een vrij beroep. Om aan te kunnen tonen dat een makelaar aan de minimale eisen voldoet zijn er brancheorganisaties opgericht. Hey! Makelaars is aangesloten bij VBO Makelaars en daardoor worden de makelaars van Hey! Makelaars regelmatig bijgeschoold. Zo kunnen wij onze kennis en kunde objectief blijvend aantonen.

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN

Een Meerjarenonderhoudsplan ook MJOP genoemd is een rapport voor een appartementengebouw waarin beschreven staat welk onderhoud er wanneer gaat plaatsvinden. Dit rapport wordt in opdracht van de Vereniging van Eigenaren opgesteld en is ook de basis van de maandelijkse bijdrage aan de VvE. Meestal wordt in het rapport gekeken naar een periode van 10 á 15 jaar, maar het is aan te raden dit rapport elke vijf jaar te herzien.

MELDINGSPLICHT VERKOPER

De verkoper van een woning is verplicht om (bouwkundige) gebreken die bekend zijn aan de koper te melden. Dit gaat vooral over zaken die niet direct zichtbaar zijn, want gebreken dit direct zichtbaar zijn hoeven niet gemeld te worden. Ook andere zaken zoals een rechts van overpad moeten gemeld worden. Zowel de makelaar als een eventuele aankoopmakelaar zijn hier in geïnteresseerd en daarom vraagt de makelaar meestal om een vragenlijst in de te vullen. De verkoper voldoet aan de meldingsplicht als deze lijst volledig en naar waarheid is ingevuld.

MONUMENT

Een monument is een stuk erfgoed uit het verleden dat van belang wordt gezien voor de maatschappij. In het geval van woningen zijn er vier typen monumenten te onderscheiden: rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stadsgezichten of dorpsgezichten. Al deze type monumenten komen met verschillende rechten en plichten dus in het geval van de aankoop van een monument is een aankoopmakelaar aan te raden.

N

NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

De Nationale Hypotheek Garantie ook wel bekend als NHG is een garantie die kopers kunnen krijgen als zij een hypotheek afsluiten. In de praktijk betekent dit dat je een premie betaalt en daarvoor het risico op een restschuld afdekt. Als de woning verkocht wordt omdat de lening niet meer betaald kan worden en er blijft een restschuld over dan neemt de Nationale Hypotheek Garantie deze over. Hiermee neemt het risico voor de koper en de geldschieter af. Er is een maximale koopprijs van toepassing en deze verandert elk jaar.

NEN 2580 MEETINSTRUCTIE

De NEN 2580 is een norm waarin is opgenomen hoe de inhoud en gebruikersoppervlaktes van woningen moet worden opgenomen. Om te zorgen dat iedereen de woning op dezelfde manier opmeet is er een gezamenlijke meetinstructie opgesteld door de samenwerkende organisaties NRVT, NVM, VBO, Vastgoedpro. Op deze manier kan het gebruiksoppervlakte van woningen en m2-prijzen eerlijk vergeleken worden.

NOTARIS

Een notaris is bevoegd om mensen te helpen tot rechtsgeldige en bindende afspraken te komen. Voor veel overeenkomst is dit niet verplicht maar bij het kopen van een huis is dit wel verplicht. De notaris zal de akte van levering en de hypotheekakte opmaken en deze worden ondertekend bij het passeren. De koper kiest meestal de notaris, maar soms is er een projectnotaris aangewezen en deze is dan gekozen door de verkoper. Koopoverkmsten worden meestal opgemaakt door de verkopend makelaar, maar soms wordt dit ook gedaan door de notaris. Vaak als er geen makelaar betrokken is bij de transactie.

NOTARISKOSTEN

De notaris brengt een aantal kosten in rekening voor zijn diensten. Gebruikelijke zijn de leveringskosten voor de akte van levering en de hypotheekkosten voor de hypotheekakte. Verder zijn er kosten voor de identificatie van de koper en de verkoper en soms voor een volmacht.

NWWI

NWWI staat voor Nederlands Woning Waarde Instituut en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens de richtlijnen is opgesteld. In de praktijk betekend dit dat de taxateur het taxatierapport laat valideren door het NWWI. Banken vereisen een gevalideerd taxatierapport om fraude tegen te gaan. Dit wordt dus bereikt door de taxateur te toetsen door een onafhankelijke partij, het NWWI.

O

ONDER BOD

Op Funda kan een woning ‘onder bod’ staan. Dit betekent dat er onderhandeld wordt maar dat er nog geen overeenstemming is. De kans is groot is dat er overeenstemming wordt bereikt en dan wordt na het tekenen van het koopcontract en het verlopen van de bedenktijd de woning op ‘verkocht onder voorbehoud’ gezet.

ONDERGRONDSE TANK

Een ondergronds tank wordt gebruikt voor stookolievoorziening, toilet- en douchewater (septic tank) en komt in deze regio bijna niet voor. Heel soms in het buitengebied met hele oude, vooroorlogse woningen.

ONDERHANDELEN

De onderhandelingsprocedure start als het eerste bod is uitgebracht door de koper en de verkoper een tegenbod uitbrengt. Vaak zijn er een aantal tegenvoorstellen waarna wel of niet overeenstemming wordt bereikt. Onderhandelingen gaan niet alleen over prijs, maar ook over bijvoorbeeld de opleverdatum en de ontbindende voorwaarden. Een goede makelaar verdient zichzelf vaak terug in dit proces.

ONDERZOEKSPLICHT KOPER

De onderzoeksplicht betekent dat een koper verplicht is om de bouwkundige staat van een woning te onderzoeken. Belangrijk hierbij zijn de zichtbare gebreken zoals scheuren, lekkages, niet doorlopende toiletten, rotte kozijnen, want daar hoeft een verkoper niet op te wijzen. Een bouwkundige keuring bevat een groot deel van de onderzoeksplicht. Niet zichtbare gebreken moeten door de verkoper gemeld worden als hij hier bekend mee is.

ONTBINDENDE VOORWAARDEN

Tijdens de onderhandeling worden meestal een aantal ontbindende voorwaarden afgesproken. Dit gaat vaak over financieringsvoorbehouden, voorbehoud bouwtechnische keuring of bijvoorbeeld de verkoop van de eigen woning.

OPLEVERINGSDATUM

Tijdens de onderhandelingen wordt ook een opleveringsdatum bepaald. Dit zijn de feitelijke levering en de juridische levering die meestal op hetzelfde moment plaatsvinden bij de notaris. De feitelijke levering is de sleuteloverdracht en de juridische levering het onderteken van de leveringsakte.

OPSTALVERZEKERING

Eem opstalverzekering is om een huis of appartementencomplex te verzekeren tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm of een overstroming. In het geval van een huis sluit de eigenaar deze verzekering af en in geval van een appartementencomplex doet de VvE dit. Deze verzekering is specifiek voor het gebouw en niet voor de inboedel, daarvoor bestaat de inboedelverzekering. Het is belangrijk een opstalverzekering te hebben op de dag van de overdracht.

OPSTARTKOSTEN

Opstartkosten worden in rekening gebracht door de makelaar als een woning in de verkoop wordt genomen. Deze kosten zijn bijvoorbeeld voor de foto’s en advertentie op Funda. Deze kosten worden altijd in rekening gebracht, terwijl courtage enkel in rekening wordt gebracht bij een succesvolle verkoop.

OPTIE

Een optie wordt soms gebruikt bij de aankoop van een nieuwbouwhuis of kavel. Als je een optie neemt dan heb je de woning of kavel nog niet gekocht, maar ben je op dat moment wel de enige die de woning of kavel kan kopen. Je bent in dit stadium nog niet verplicht om de woning of kavel te kopen. De optie vervalt na een bepaalde tijd of als je aangeeft de woning of kavel toch niet te kopen.

OUDERDOMSCLAUSULE

Hey! Makelaars gebruikt voor woningen van voor 1993 een ouderdomsclausule. Dit houdt in dat de verkoper uitsluit dat hij kan worden aangesproken op gebreken die voortkomen uit de leeftijd van de woning.

OVERBRUGGINGSKREDIET

Een overbruggingskrediet wordt gebruikt als er al een huis gekocht is, maar de oude woning nog niet verkocht is en een stuk overwaarde meegenomen moet worden naar de nieuwe woning. Om deze periode te overbruggen en de (verwachte) overwaarde toch te kunnen gebruiken wordt een overbruggingskrediet gebruikt.

OVERDRACHTSBELASTING

De aankoop van een bestaande woning is belast met overdrachtsbelasting. De exacte overdrachtsbelasting is afhankelijk van jouw situatie en verandert regelmatig. De laatste stand van zaken kun je vinden op de website van de Belastingdienst.

OVERWAARDE

Overwaarde is het verschil tussen de hypotheek en de (verwachte) verkoopwaarde van de woning.

P

PASSEREN

Met passeren wordt het passeren van de leveringakte bij de notaris bedoeld en is dus de juridische levering van de woning.

PENTHOUSE

Een penthouse is de bovenste verdieping van een appartement en kenmerkt zich door extra luxe. Meestal wijken ze af van de onderliggende appartementen en hebben bijvoorbeeld een groter balkon of dakterras. Omdat het penthouse op de bovenste verdieping ligt, hebben ze vaak een mooi uitzicht.

PORTIEKWONING

Portiekwoningen grenzen aan een gemeenschappelijk portiek. Het portiek is het gemeenschappelijke trappenhuis van waaruit de portiekwoningen toegankelijk zijn. Woningen tot de jaren 50 hebben meestal een open portiek en vanaf de jaren 50 een afgesloten portiek.

R

RECHT VAN ERFPACHT

Erfpacht is een zakelijk recht om een stuk grond te gebruiken waarvan iemand anders de eigenaar is. In deze situatie betaal je een vergoeding (het canon) aan de eigenaar. In de praktijk betekent dit dat je de grond ‘huurt’ en eigenaar bent van de woning op deze grond.

RECHT VAN OVERPAD

Het recht van overpad is het recht om gebruik te maken van de grond van een ander. Dit gaat vaak over het recht om via de grond van een ander bij de eigen woning te komen. Er kunnen aanvullende afspraken zijn over bijvoorbeeld onderhoud, maar ook of het recht van overpad alleen te voet is. Als één van de twee woningen/percelen verkocht wordt dan blijft het recht van overpad in stand. Dit wordt altijd in de koopakte opgenomen.

REFERENTIES

Met referenties worden vergelijkbare woningen bedoeld die gebruikt worden ter vergelijking een taxatie of waardeschatting van een woning. Dit kunnen bijvoorbeeld woningen uit dezelfde straat zijn of dezelfde wijk met een vergelijkbare grootte en ligging.

RESERVEFONDS

Het reservefonds is een bankrekening van de Vereniging van Eigenaren (VvE) waarop de maandelijkse VvE-bijdrage wordt gestort. Dit fonds wordt gebruikt voor het onderhoud van het gebouw en bijvoorbeeld het schoonmaken van de gezamenlijke ruimtes.

ROERENDE ZAKEN OF GOEDEREN

Roerende zaken of goederen zijn zaken of goederen die niet ‘nagelvast’ zitten en die dus gemakkelijke meegenomen kunnen worden. Dit kunnen bijvoorbeeld de gordijnen, zonneschermen en laminaatvloer zijn. Deze zaken staan op de roerende zakenlijst vermeldt.

ROERENDE ZAKENLIJST

Alle roerende zaken of goederen staan op de roerende zakenlijst vermeldt. Hierin wordt vermeldt of de goederen of zaken achterblijven, meegaan of ter overname worden aangeboden. Deze lijst wordt toegevoegd aan het koopcontract en dus is het van belang dat deze volledig, duidelijk en correct is.

S

SLEUTELVERKLARING

De levering bestaat uit de juridische levering en de feitelijke levering. Als de feitelijke levering (ook wel de sleuteloverdracht) eerder is gepland dan de juridische levering dan worden er meestal aanvullende afspraken gemaakt. Deze worden vastgelegd in een sleutelverklaring. Hey! Makelaars adviseert om nooit een sleutelverklaring af te geven en de juridische levering en feitelijke levering gelijktijdig plaats te laten vinden.

SPLITSEN IN APPARTEMENTEN

Gebouwen die uit meerdere woningen bestaan kunnen worden gesplitst in zelfstandige appartementen of woonunits. Op deze manier wordt elk appartement of woonunit apart geregistreerd bij het kadaster en kunnen ze afzonderlijk verkocht worden. In zo’n geval koop je niet de gehele gebouw maar een aandeel in het gebouw met het recht op het gebruik van een bepaald gedeelte, het appartementsrecht.

STADSVERWARMING

Stadsverwarming is een netwerk van leidingen waarin de woning warmte en/of warm water krijgt via aangeleverd warm water. Dit warme water is in veel gebieden restwarmte uit bijvoorbeeld de industrie of afvalverbranding waarbij op hele koude dagen wordt bijgestookt met gasgestookte centrales.

STARTERSLENING

De starterslening is een aanvullende hypothecaire lening speciaal bedoeld voor mensen die voor het eerst een huis kopen en op deze manier wat extra kunnen lenen. De eerste drie jaar heb je geen maandlasten en daarna worden elke drie jaar jouw omstandigheden bekeken. Op deze manier kun je jouw droomhuis soms wel vinden. In principe kom je in aanmerking als je voor het eerst een huist koopt, een hypotheek onder de NHG afsluit en als jouw gemeente startesleningen meedoet. Voor meer informatie verwijzen we je naar svn.nl

STARTERSWONING

Een starterswoning is een woning die bedoeld is voor starters dus jongeren die voor het eerst een eigen huis kopen. Deze woningen zijn vaak wat goedkoper, maar zijn op deze manier wel te bereiken voor jongeren.

STILLE VERKOOP

Stille verkoop betekent dat een woning verkocht wordt via het netwerk van de makelaar. Dit betekent dus dat er geen zichtbare marketing is zoals een verkoopbord, vermelding op Funda, etc.

TAXATEUR

Een taxateur is bevoegd om de waarde van een woning vast te stellen. Dit is vaak nodig om een financiering rond te krijgen of in het geval van een scheiding. Afhankelijk van het doel kan een validatie door het NWWI nodig zijn.
Wanneer men de waarde van een woning wil weten, huurt men een bevoegd persoon in: de taxateur. Hij komt tot de betreffende waarde via een analyse van en een onderzoek naar diverse aspecten. Ook staaft hij zijn waardeoordeel door middel van vergelijkbare woningen in een vergelijkbare omgeving. De onderbouwing en bijhorende waarde is tevens afhankelijk van het doel van de waardebepaling: o.a. verkoop, verbouwing, hypotheekaanpassing.

TAXATIE

De taxatie wordt uitgevoerd door de taxateur en dit betekent dat de waarde van de woning wordt vastgesteld. Een taxatie kan online plaatsvinden, maar voor een meer exacte taxatie komt de taxateur langs in de woning. De waarde van een woning is afhankelijk van de grootte, ligging, locatie en staat van onderhoud. De taxateur zal een aantal referentieobjecten uitzoeken om de taxatie te onderbouwen.

TAXATIEOPDRACHT

De taxatieopdracht is de opdracht aan de taxateur voor de taxatie van de woning.

TAXATIETARIEF

Het taxatietarief zijn de kosten voor de taxatie. Dit bestaat uit bijvoorbeeld de taxatie zelf, de validatiekosten van het NWWI en de kosten voor de kadastrale recherche.

TRANSPORT

Het juridisch overdragen van de woning noemen we ook wel het transport. Dit betekent dat de woning van de verkoper naar de koper wordt getransporteerd door de notaris. Deze schrijft de leveringsakte in het Kadaster in en daarna is het transport en dus de levering rond.

TRANSPORTAKTE

De notaris maakt de Transportakte op tijdens de eigendomsoverdracht van de woning. Als de woning betaald is door de koper en opgeleverd wordt door de verkoper dan wordt het document een aantal dagen later geregistreerd bij het Kadaster. Dit document staat ook bekend als het Eigendomsbewijs of de Akte van Levering

U

UITSTEL FINANCIERINGSVOORBEHOUD

Als men niet tijdig een financiering kan krijgen, maar wel verwacht dat de financiering rond komt dan kan de koper verzoeken om uitstel van het financieringsvoorbehoud. Dan kan de termijn worden verlengd zodat de koper de financiering kan rondmaken.

V

VBO

Het VBO is één van de diverse brancheverenigingen en Hey! Makelaars is hierbij aangesloten. Het VBO waarborgt onder meer de kwaliteit van de aangesloten makelaarskantoren door middel van verplichte opleidingen en bijscholing.

VERBORGEN GEBREKEN

Een verborgen gebrek is een gebrek dat niet direct zichtbaar is. In de meeste gevallen komen de kosten voor het herstel voor rekening van de koper, maar daarop zijn twee uitzonderingen. Het gebrek was bekend bij de verkoper en deze heeft het verzwegen of het verborgen gebrek maakt het onmogelijk om de woning te gebruiken als woonruimte.
De koper heeft een onderzoeksplicht en de verkoper een meldplicht.

VERENIGING VAN EIGENAREN

De Vereniging van Eigenaren ook wel VvE genoemd is verantwoordelijk voor het onderhoud van een appartementencomplex. Elke eigenaar van een appartement (appartementsrecht) is automatisch lid van de VvE. Jaarlijks worden er vergadering gehouden over het toekomstig onderhoud en andere zaken. Tevens betaalt de eigenaar een maandelijkse bijdrage aan de VvE voor onderhoud en schoonmaak van de gezamenlijke ruimtes. Het is verplicht een actieve VvE te hebben (inschrijving KvK, jaarlijkse vergadering, onderhoudsplan, etc) en de meeste banken vereisen dit tegenwoordig ook bij het aangaan van een hypotheek.

VERHUURDERSVERKLARING

De verhuurder verklaart in een verhuurdersverklaring verklaart dat de huurder bijvoorbeeld geen overlast veroorzaakt heeft en geen huurachterstanden heeft of heeft gehad. Hiermee kan de huurder dus aantonen dat hij een betrouwbare huurder is geweest.

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Verkocht onder voorbehoud betekent dat een woning verkocht is, maar dat er nog ontbindende voorwaarden van toepassing zijn. Zolang de ontbindende voorwaarden nog niet verlopen zijn dan blijft de woning op ‘verkocht onder voorbehoud staan’. Als de ontbindende voorwaarden verlopen dan wordt de status ‘verkocht’.

VERKOOPADVIESDOCUMENT

Hey! Makelaars maakt gebruik van een verkoopadviesdocument. In dit document kun je vinden wat de verwachte verkoopwaarde van de woning is, een voorgestelde vraagprijs, verkoopstrategie en of er nog verbeterpunten zijn die de verkoop van de woning makkelijker maken.

VERKOOPWAARDE

De verkoopwaarde is een verwachte waarde van een woning als deze in de verkoop zou gaan. Deze wordt als basis gebruikt om de vraagprijs en verkoopstrategie vast te stellen. Deze waarde is een indicatie en als je meerdere makelaars om een verkoopwaarde vraagt dan kan deze waarde variëren.

VERKOPERSMARKT

Een verkopermarkt is als er weinig aanbod is en veel kijkers. In deze markt kunnen kopers dus uit weinig aanbod kiezen en verkopers het daardoor voor het zeggen. Daarom de term verkopersmarkt.

VOLMACHT

Als de koper of verkoper niet aanwezig kan zijn bij de juridische overdracht van de woning dan kan er een volmacht worden afgegeven aan de notaris of bij een andere notaris. In het geval van een hypotheekakte accepteert de leningverstrekker dit meestal niet en daarom zie je de meeste volmachten bij de verkopende partij.

VOORLOPIGE KOOPOVEREENKOMST

Als er overeenstemming is bereikt over de koop van een woning dan stelt de makelaar een voorlopige koopovereenkomst of koopcontract is de overeenkomst. In tegenstelling tot de term voorlopig is deze koopovereenkomst niet voorlopig, maar zitten beide partijen aan de overeenkomst vast. Na het tekenen van de overeenkomst zijn er wel nog drie dagen bedenkijk voor de koper en zijn er meestal nog een aantal weken/maanden ontbindende voorwaarden van toepassing. Daarom wordt het meestal wel een voorlopig koopcontract genoemd.

VRAAGPRIJS

De vraagprijs bij een woning is een richtprijs en een startpunt voor een onderhandelingen tussen koper en verkoper. De vraagprijsbepaling is een belangrijk onderdeel van de verkoopstrategie. Grofweg zijn er twee manieren om de woning in de verkoop te zetten. Met een relatief hoge vraagprijs om zo wat ruimte te creeren tijdens de onderhandeling of met een relatief lage vraagprijs om overbieden mogelijk te maken. Het eerst gebeurt meestal in een kopersmarkt en het tweede in een verkopersmarkt. De uiteindelijk prijs na de onderhandelingen is de koopprijs of koopsom.

VRAGENLIJST

Als een koper een woning te koop zet dan moet hij een vragenlijst invullen. Deze vragenlijst bevat vragen over de woning zoals bijvoorbeeld over lekkages en andere verborgen gebreken. Deze vragenlijst is onderdeel van de informatieplicht van de verkoper en dus is het van belang dat deze volledig en naar waarheid wordt ingevuld. De vragenlijst zal uiteindelijk deel uitmaken van de koopovereenkomst.

VRIJ OP NAAM - v.o.n.

Vrij op naam betekent dat de koper geen overdrachtsbelasting hoeft te betalen. Dit is het geval bij nieuwbouwwoningen waarover BTW betaald wordt en bijvoorbeeld woonboten. Wel moet de koper betalen voor bijvoorbeeld de kosten voor de notaris of bouwrente.

W

WAARBORGSOM

In het voorlopige koopcontract staat dat de koper na het verlopen van de ontbindende voorwaarden een waarborgsom moet storten of een bankgarantie moet stellen. Mocht de verkoop na het verlopen van de voorwaarden niet doorgaan dan heeft de verkoper recht op deze waarborgsom of bankgarantie.

WOONVERGUNNING

Een woonvergunning geeft het recht om in een bepaalde woning te gaan wonen. Dit speelt in sommige gemeentes waarin er weinig betaalbare woningen zijn. Deze woonvergunning is in deze gevallen noodzakelijk voor huizen met een waarde lager dan de NHG-grens. Voor de koop van zo’n woning is het dus belangrijk om te weten of de koper aan deze voorwaarde voldoet. De makelaar kan je hierbij helpen.

WOZ WAARDE

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken en is de waarde van een woning zoals vastgesteld door de gemeente. De WOZ-waarde is de basis voor gemeentelijke belastingen en heffingen, maar ook voor de inkomstenbelasting en bijvoorbeeld maximale huur.

Z

ZOEKOPDRACHT

Een aankoopmakelaar kan je helpen bij de zoektocht naar een woning. Dit kan zijn omdat er weinig woningen beschikbaar zijn, maar ook als je bijvoorbeeld niet bekend bent in een bepaald gebied. Eén van de mogelijkheden is om hiervoor een zoekopdracht te geven aan de makelaar. Zo kan de makelaar je helpen bij de zoektocht naar een nieuwe woning.

ZOEKPROFIEL

De basis voor de zoekopdracht is het zoekprofiel. Het zoekprofiel is een samenvatting van de wensen van de koper. Dus het budget, aantal kamers, locatie, tuin, etc.